Certificering

Certificeringer et vigtige for vores kunder, og derfor er de korrekte certificeringer også vigtige for os. For dig betyder det at du er sikret et top professionelt udgangspunkt, når der skal produceres til eller for dig og din virksomhed, og med ensartede resultater hver gang.

Vi har haft en mangeårig tradition at kunne tilbyde selv de mest krævende kunder en mulighed for at vi kan producerer for dem. Det er i sagens natur en langvarig process at opbygge en medarbejder gruppe som har de fornødne kvalifikationer og certificeringer, men til gengæld kan du som kunde få en meget høj nøjagtighed i dine leveringer og en stor sporbarhed på materiale niveau.

Se herunder hvilke certificeringer som er knyttet til den enkelte Chris Jensen virksomhed.

Har du behov for yderligere information om certificeringer er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os direkte.

Chris Jensen A/S

ISO 9001
Efter at have etableret et kvalitetsstyringssystem blev virksomheden i Stenlille ISO-certificeret i 1993. Denne ISO-certificering er en vigtig del af virksomhedens “ansigt” overfor såvel nye som eksisterende kunder, og en del af vores selvforståelse.

Kvalitetsstyringen kombineret med virksomhedens eget avancerede produktionsstyringssystem sikrer, at vi altid leverer produkter i højeste kvalitet, og med en meget præcis dokumentation for anvendte materialer m.m. Vores avancerede time-/sagsstyringssystem fuldender den omfattende dokumentation for hvert enkelt produkt.

Certifikatet/godkendelsen er udstedt af bureau veritas certification, hvorfra vi er underlagt løbende kontrol og opfølgning af certificeringen.

ISO-certificeringen har siden 1993 alene omfattet virksomheden i Stenlille, men i 2006 er tillige afdelingen i Slagelse (Vedbysønder) blevet omfattet.

ISO-CERTIFICERING
Kvalitetsstyringssystemets gyldighedsområde er baseret på, at Chris Jensen A/S er certificeret som følger:

DS/EN ISO 9001:2015 , svejsning og bearbejdning af komponenter udført i rustfast stål.

DS/EN1090-1:2009 + A1:2011 , Execution of steel and aluminium structures / Structural components for steel structures / Execution Class: up to EXE 3 insludet
CE Marking Method: 3a / Welding processes(Parent Material Groups) 135 , 141, (8.1 , 8.2 ) , 15(8.1)

DS/EN 3834:2009 , Provision of welding and processing of stainless steel structural components, piping and equipment. / Welding processes 15, 135, 141 / Parent Material Groups 8.1 , 8.2 , 10.1 , 10.2

Virksomheden, råder over DS/EN 1418, DS 322, DS/EN 9606 og DS/EN 14732 certifikatsvejsere.

Virksomheden har opbygget sit kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001 og systemet er tilpasset så det omfatter alle virksomhedens funktioner – montagearbejde dog undtaget. (punkt 7.3 – udvikling og konstruktion, er udeladt, da virksomheden udelukkende er ordreproducerende).

DS/EN 1090
Der er kommet nye internationale regler for virksomheder, der
producerer og sælger stål- og aluminiumskonstruktioner til bygge- og
anlægsindustrien. Der stilles nu større krav til såvel virksomhedens
kvalitetsstyringssystem som til dokumentation i forbindelse med fremstilling.
Virksomheden blev i 2015 certificeret i henhold til standarden for CE-mærkning:
DS/EN 1090-1 ”Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner”.
Standarden er en kvalitets- og udførelsesstandard, der sikrer at alle procedurer er nøje planlagte.
Chris Jensen A/S er godkendt til at udføre opgaver inden for udførelsesklasse EXC 3.

ISO 3834-2
Virksomheden har – i forbindelse med certificering til CE-mærkning – fået svejseværkstedet godkendt i henhold til ISO 3834, hvor der også er fuldstændige kvalitetskrav.

Svejsecertifikater
Alle virksomhedens cirka 60 smede, er uddannet som certifikatsvejsere.

På denne baggrund påtager de sig derfor gerne svejseopgaver, der stiller meget særdeles store krav til såvel håndelag som akkuratesse og grundighed.

Alle vores smede besidder derfor en meget høj faglig kompetence. Hovedparten er uddannede rustfri klejnsmede med svejsecertifikater til både rør og plader i alle dimensioner.

Svejsekoordinator
Virksomheden råder over egen National Svejsekoordinator.

Materialecertifikater
Chris Jensen A/S anvender udelukkende rustfrit stål forsynet med et tilhørende materialecertifikat i produktionen.

Dette certifikat dokumenterer den nøjagtige kemiske sammensætning og er en slags “dåbsattest” på det indkøbte stål. Certifikatet leveres normalt sammen med stålet fra grossisten eller direkte fra producenten.

Som yderligere supplement til opfyldelse af kvalitetskravene, benytter vi os ofte af en såkaldt dokumenteret materialeanalyse. Denne analyse foretages for at opnå maksimal sikkerhed for nøje beskrivelse og dokumentation af det anvendte materiales kemiske sammensætning.

Øvrige godkendelser og tilladelser
Tilladelse til fremstilling af trykbærende anlæg

Chris Jensen A/S har stor erfaring med fremstilling af trykbeholdere og trykbærende anlæg i øvrigt. Endelig godkendelse af sådanne anlæg sker i tæt samarbejde med de dertil akkrediterede/bemyndigede organer.

FDA-normer
Virksomhedens kunder stiller stadig større krav til leverancer, der skal leveres vilkårlige steder på kloden.

Chris Jensen A/S er derfor i et stort omfang i den situation, at produktion/fremstilling skal foregå efter de amerikanske FDA-normer, som p.t. anses for at have verdens mest omfattende kvalitetskrav til industrien.

Godkendelse til omstempling
Som et led i Stenlille-virksomhedens ISO-certificering har vi fra Arbejdstilsynet indhentet godkendelse til omstempling. Denne godkendelse er betinget af, at virksomheden løbende holder Arbejdstilsynet orienteret om fremstillingsprocedurer m.m.

Medlem af Arbejdsgiverne
Logo_296x66

Ministeriets fødevarekontrol
Banner_gul_99x32
Se vores kontrolrapport her.

Chris Jensen Kalundborg K/S

Kvalitetsstyring
Chris Jensen Kalundborg K/S er i gang med indarbejdelse aaf kvalitetsstyringssystem med henblik på at opnå ISO-certificering i nær fremtid.

Kvalitetsstyringen kombineret med virksomhedens avancerede produktionsstyringssystem sikrer, at vi altid leverer produkter i højeste kvalitet, herunder tillige en meget præcis dokumentation for anvendte materialer m.m. Vores avancerede time-/sagsstyringssystem fuldender den omfattende dokumentation for hvert enkelt produkt.

FDA-normer
Virksomhedens kunder stiller stadig større krav til leverancer, der skal leveres.
Chris Jensen Kalundborg K/S er derfor i et stort omfang i den situation, at produktion/fremstilling skal foregå efter de amerikanske FDA-normer, som p.t. anses for at være verdens strengeste kvalitetskrav til industrien.

Svejsecertifikater
Alle virksomhedens cirka 30 smede, er uddannet som certifikatsvejsere.

På denne baggrund påtager de sig derfor gerne svejseopgaver, der stiller meget store krav til såvel håndelag som akkuratesse og grundighed.

Alle vores smede besidder således en høj faglig kompetence. Hovedparten er uddannede rustfri klejnsmede med svejsecertifikater til både rør og plader i alle dimensioner.

Materialecertifikater
Chris Jensen Kalundborg K/S anvender udelukkende rustfrit stål forsynet med et tilhørende materialecertifikat i produktionen.

Dette certifikat dokumenterer den nøjagtige kemiske sammensætning og er en slags “dåbsattest” på det indkøbte stål. Certifikatet leveres normalt sammen med stålet fra grossisten eller direkte fra producenten.

Som yderligere supplement til opfyldelse af kvalitetskravene, benytter vi os ofte af en såkaldt dokumenteret materialeanalyse. Denne analyse foretages for at opnå; maksimal sikkerhed for nøje beskrivelse og dokumentation af det anvendte materiales kemiske sammensætning.

Øvrige godkendelser og tilladelser
Tilladelse til fremstilling af trykbærende anlæg

Chris Jensen Kalundborg K/S har stor erfaring med fremstilling af trykbeholdere og trykbærende anlæg i øvrigt. Endelig godkendelse af sådanne anlæg sker i tæt samarbejde med dertil akkrediterede/bemyndigede organer.

Godkendelse til omstempling
Som et led i Stenlille-virksomhedens ISO-certificering har vi fra Arbejdstilsynet indhentet godkendelse til omstempling. Denne godkendelse er betinget af, at virksomheden løbende holder Arbejdstilsynet orienteret om fremstillingsprocedurer m.m.

Medlem af DS Håndværk & Industri
Alle disse certifikat- og normkrav bidrager til optimering af kvalitet, ydelser og pris.

Ministeriets fødevarekontrol
Banner_gul_99x32
Se vores kontrolrapport her.