Om os

Chris Jensen som er en anerkend og respekteret smedevirksomhed består af to kendte virksomheder.

Chris Jensen A/S samt Chris Jensen Kalundborg K/S. Begge virksomheder har specialiseret sig inden for produktion med rustfrit stål, men med hver sin fokus.

Begge virksomheder har fælles positive holdning til tillid, ærlighed, ordentlighed og omhu. Det er ikke kun ord, men leveregler som er en naturlig del af virksomhedernes dna og omdømme, både i Danmark, samt internationalt.

Om Chris Jensen A/S

Om Chris Jensen A/S
Virksomheden Chris Jensen A/S er en alsidig, moderne og innovativ industrivirksomhed, der både er markedsførende og velanset i branchen.

Indenfor specialopgaver i rustfrit stål – herunder i særdeleshed certifikatsvejsning – er vi 100% ordreproducerende underleverandør til stort set alle grene af industrien. Desuden er vi på inspektion rundt om i verden for at udføre supervision på kundernes foranledning. Vi sikrer, at opbygningen af nye produktionsfaciliteter sker på bedste måde, og i forhold til de kontraktlige forhold, så vores kunder har det bedst mulige grundlag for en positiv opstart uanset hvor fabrikkerne geografisk måtte være placeret.

Chris Jensen A/S har mere end 40 års erfaring i branchen og råder i dag over en tidssvarende maskinpark og særdeles veluddannede medarbejdere, hvilket betyder, at vi er i stand til at løse selv store og komplekse specialopgaver, uanset hvor det måtte være.

Vi beskæftiger i dag ca. 65 erfarne medarbejdere, hvoraf langt hovedparten er rustfri smede, lagerfolk og specialarbejdere fordelt på virksomheden i Stenlille, afdelingen i Slagelse samt med et søsterselskabe i Kalundborg.

Gennem årene har vi skabt en virksomhed i stadig fremdrift med en stærk virksomhedskultur, der bygger på tillid til, at vore medarbejdere altid arbejder med en meget høj grad af selvstændighed. Vi har en loyal og trofast medarbejderstab, hvoraf mange har været hos os gennem mange år, hvilket vi naturligvis er stolte over. Dette er med til at sikre, at vore kunder få løst opgaverne af kompetente og loyale fagfolk.

Chris Jensen Kalundborg K/S

Om Chris Jensen Kalundborg K/S

Virksomheden Chris Jensen Kalundborg K/S er en alsidig, moderne og innovativ industrivirksomhed, der både er markedsførende og velanset i branchen.

Indenfor specialopgaver i rustfrit stål – herunder i særdeleshed certifikatsvejsning – er vi 100% ordreproducerende underleverandør til flere grene af industrien, dog primært inden for medicinalindustrien samt hos de fødevare producerende virksomheder.

Chris JensenKalundborg K/S blev etableret i 1987 som en underafdeling af Chris Jensen Stenlille A/S med det primære formål at servicere større virksomheder i lokalområdet. I 1989 stiftedes det nuværende juridisk selvstændige kommanditselskab Chris Jensen Kalundborg K/S, som i dag råder over en tidssvarende maskinpark og en veluddannet medarbejderstab, hvilket betyder, at vi er i stand til at løfte selv store og komplekse opgaver af høj kvalitet samt kompleksitet.

Vi beskæftiger i dag cirka 45 erfarne medarbejdere, hvoraf langt hovedparten er rustfri smede, lagerfolk og specialarbejdere.

Gennem årene har vi skabt en virksomhed i stadig fremdrift med en stærk virksomhedskultur, der bygger på tillid til at vores medarbejdere arbejder med en meget høj grad af selvstændighed. Vi har en loyal og trofast medarbejderstab og er stolte over at enkelte af vores medarbejdere har kunnet fejre deres 20 års jubilæum hos os.