Personale nyt

Vi er stolte over vores dygtige medarbejdere.

Her kan du finde information om hvem der har jubilæum, runde fødselsdage, og om vores unge mennesker det netop har udført deres svendeprøver.

Vore medarbejdere at det som driver vores virksomhed. Det er deres personlige erfaring, viden og holdninger der gør Chris Jensen til den førende inden for vores forretningsområde.

Rygning og alkohol

Rygepolitik
I lighed med alle offentlige bygninger m.m. er der hos Chris Jensen A/S rygeforbud overalt indendørs, hvilket også gælder frokoststue, mødelokaler, toiletter og baderum, samt tillige i firmabilerne.

Det tillades, at rygere holder rygepause udendørs, men dog kun i de i forvejen tildelte frokost- og middagspauser.

Alkoholpolitik
Da vi i dagligdagen omgås potentielt farlige maskiner på arbejdspladsen, er det besluttet, at det ikke er tilladt for medarbejdere hos Chris Jensen A/S at indtage øl, spiritus eller andre alkoholiske drikke i arbejdstiden.

Såfremt en medarbejder giver fremmøde på arbejdspladsen i en tilstand af konstaterbar påvirkning af alkohol, vil den pågældende medarbejder blive afvist på arbejdspladsen udenløn eller anden betaling for denne dag.

I henhold til virksomhedens Kvalitetshåndbog, Afsnit 9 SKAL en medarbejder – når denne er anvist til arbejde på en kundes adresse – efterleve de af kunden fastsatte arbejds- og sikkerhedsbestemmelser, herunder også bestemmelser omkring indtagelse af alkohol.

En CJ-medarbejder må ikke udføre arbejde hos en kunde, såfremt han/hun forinden – uanset årsag – måtte have indtaget alkohol.